Społeczeństwo, które stanowi samo o sobie

W mediach dość często można natknąć się na wzmianki o społeczeństwie obywatelskim. Jest to jedno z tych pojęć, które dla każdego może oznaczać coś innego. Jaka jest oficjalna definicja i czy w Polsce mamy do czynienia z takim społeczeństwem?

Przykłady działania społeczeństwa obywatelskiego?

Większość filozofów i socjologów mówi o społeczeństwie obywatelskim jako takim, które charakteryzuje się aktywnością, które może osiągać wyznaczone sobie cele bez konieczności pobudzania przez władzę i które umie się samo zorganizować. Oznacza to na przykład, w mniejszej, lokalnej skali, że jeśli w danej miejscowości po deszczach powstają w drodze dziury, nie czekamy na to, aż ktoś się tym zajmie, ale dajemy sygnał władzom. A jeśli te nie zajmą się problemem, uderzamy do wyższych instancji, sprawdzamy przepisy i powołujemy się nie, aż w końcu zostaną podjęte odpowiednie działania.

Samodzielność i samostanowienie – podstawa społeczeństwa obywatelskiego

Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo, które umie o siebie zadbać – nie czeka z założonymi rękami na to, co zrobi z nim władza, ale samo przejmuje inicjatywę, decyduje o tym, co jest dla niego ważne i stara się o to walczyć. W ten sposób wprowadza w swoje codzienne życie korzystne zmiany i jednocześnie buduje poczucie odpowiedzialności. Warto sprawdzić www.komentarzpolityczny.com.pl

Tym, co mocno wspiera społeczeństwo obywatelskie są wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, ale także nieformalne grupy, które tworzą się same, z inicjatywy ludzi o wspólnych przekonaniach, czy tych, których łączy wspólne miejsce zamieszkania. Obecnie duży wpływ na ich budowanie, rozwój i działanie ma internet, który pomaga się komunikować i przekazywać szerszemu gronu odbiorców pewne idee warte propagowania i zajmowania się nimi. Te internetowe grupy mają ogromną siłę, chociaż czasami jeszcze ludzie sami nie zdają sobie z tego sprawy.

Społeczeństwo obywatelskie jako podstawa demokracji

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj demokratyczne państwo bez społeczeństwa obywatelskiego. W kraju, gdzie to społeczeństwo wpływa na wybór swoich przedstawicieli, a także na ich późniejsze działania i rozlicza ich z nich, w kraju, w którym społeczeństwo samo podejmuje ważne dla niego inicjatywy, można mówić o prawdziwej demokracji.